Przydatne obliczenia

Przed strojeniem silnika warto dobrać wydajność wtryskiwaczy oraz pompy paliwa, tak aby podczas strojenia nie okazało się, iż któryś z elementów wymaga wymiany.

Jaka wydajność wtrysków?

Wydajność wtryskiwaczy należy dobrać w zależności jaką moc końcową chcemy uzyskać z silnika. Wtryskiwacz nie powinien działać przy 100% wydajności, więc wtryski należy przewymiarować o minimum 18% tak aby ich obciążenie nie przekraczało 85%. Najprościej policzyć to w następujący sposób:

  Do obliczeń potrzebne będzie nam moc jaką chcemy uzyskać z jednego cylindra. Uzyskaną wartość mocy z jednego cylindra mnożymy przez współczynnik równy 6 a następnie jeszcze przez 1,18(18%). Tak uzyskana wartość będzie równa wartości wydajności jednego wtryskiwacza paliwa przy obciążeniu wtryskiwaczy 85%.

  Przykład dla silnika 6 cylindrowego: moc końcowa 600KM.
  W przypadku silników 6 cylindrowych nie ma potrzeby obliczania mocy jednego cylindra.
  Obliczenia: moc końcowa = wydajności wtryskiwacza. Czyli 600KM = 600cc/min dla wtryskiwaczy pracujących na 100% wydajności. Jak wcześniej wspominałem wtryski nie mogą pracować na 100% wydajności więc wartość 600cc/min mnożymy przez 1.18(18%) co daje 708cc/min.

  Przykład dla silnika 4 cylindrowego: moc końcowa 250KM.
  W przypadku silników 4 cylindrowych musimy obliczyć moc dla jednego cylindra, a następnie pomnożyć ją przez 6 oraz przez 1,18(18%).
  Obliczenia: 250 / 4 = 62,5KM; 62,5 x 6 = 375; 375 x 1,18 = 442,5cc/min

.

Należy pamiętać, iż producenci podają wydajność wtryskiwaczy najczęściej dla ciśnienia paliwa na listwie równemu 3.0bar. Jeżeli Twój samochód posiada regulator inny niż 3.0bar obliczoną wydajność należy przeliczyć.

Jaka wydajność pompy paliwa?

Pompa paliwa musi mieć odpowiednią wydajność i jest ona zależna również od mocy uzyskiwanej z jednego cylindra tak samo jak w przypadku wtryskiwaczy.

Wydajność pomp paliwa podawana jest w jednostce l/h(litry/godzinę). Jednostka wydajności wtryskiwacza to cc/min czyli centymetry sześcienne/minutę. Centymetr sześcienny to jedna tysięczna litra 1cc = 0,001l.

Tak samo jak w przypadku wtryskiwaczy paliwa, również pompa paliwa nie może pracować na granicy swojej wydajności i należy doliczyć około 10% zapasu.

Znając moc jednego cylindra a co za tym idzie wydajność jednego wtryskiwacza, możemy obliczyć potrzebną wydajność pompy paliwa.

Przykład: wydajność jednego wtryskiwacza potrzebna do uzyskania mocy 600KM dla silnika 6 cylindrowego przy 100% obciążenia wynosi 600cc/min = 0,6l/min. Wydajność w l/min mnożymy przez 60(ilość minut w godzinie) oraz przez 6 czyli ilość wtryskiwaczy co daje 0,6 x 60 x 6 = 216 l/h. Z wyliczenia dowiadujemy się, że silnik w ciągu 1 godz spali około 216l paliwa. Obliczamy teraz zapas 216 x 1,1 = 237,6 l/h.

W przypadku silników wolnossących z regulatorem paliwa 3 bary ta wartość będzie wystarczająca już z zapasem, ale dla silników z turbo, ciśnienie paliwa na listwie będzie rosło wraz ze wzrostem ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym. To powoduje iż pompa paliwa musi być w stanie utrzymać swoją wydajność przy większym ciśnieniu. Dla tuningowych pomp paliwa takich jak WALBRO, BOSCH, DEATSCHWORKS, producent podaje, przy jakim ciśnieniu, napięciu i poborze prądu pompa ma swoją wydajność i to właśnie w takiej tabeli należy zweryfikować czy pompa będzie dawać radę.

Drukuj